Utsyn misjonsforening


Opplegget er i store trekk: Andakt, mat, gjennomgang av sundagens tekst frå opplegget: «MESTER,PÅ DITT ORD» og bønestund. Vi har nokre faste misjonærar som vi ber for.

Vi avgjer nye datoar frå gang til gang og samlast i private heimar. I dag er vi 5-6 vaksne medlemmer.

Du er velkommen til å bli med i Utsyn misjonsforening.

Kontakt: Torhild Stav Skare, tlf. 91772201