Maksklubben, Lindås


Maksklubben er for alle 4.-7. klassingar!

Kom rett frå skulen. kl. 14.30 – 16.30 annan kvar torsdag (sjå kalender)

50,- i medlemspenger for kvart semester.

Tid og stad for samlingane finn du i kalenderen under namnet «Maksklubben, Lindås». Der kan du og finne meir informasjon om kvar enkelt samling.

Lurar du på noko? Kontakt: Geir Allan Fylkesnes. Tlf. 91559444